Плот Експрес ЕООД е основана в края на 2004-та година в София. Фирмата фокусира дейността си в сферата на разпечатването, сканирането и копирането на инженерни и архитектурни чертежи. Модерното техническо оборудване и квалифицирания персонал бързо направиха Плот Експрес ЕООД неотменен партньор на много фирми опериращи в областта на проектирането, строителството и геодезията.