Две основни предпоставки за безпроблемно изпълнение на Вашите поръчки.

1. Файлов формат
За да бъдат идентифицирани успешно от нашия софтуер, изпратените от Вас документи трябва да са с DWG, PLT, PDF или TIF разширения.
Принтирането от DWG предполага работа с оператор, която се таксува допълнително (вж. „Услуги”).

 • aко преди не сте конфигурирали плот (.plt) файл, тук ще намерите упътване как да направите това;
 • в случай че не сте сигурни дали използвате подходящ драйвер при конвертирането от DWG в PLT формат – погледнете тук.

2. Архивирайте!
Преносът на информация в интернет крие своите малки рискове. За да ги избегнете, при всяко изпращане на поръчка архивирайте прикачените файлове.

Драйвери и инсталиране

Един от най-често задаваните въпроси от нашите клиенти е свързан с това какъв драйвер да използват при направата на своите плот файлове.
Оборудването с което разполагаме е напълно съвместимо с драйверите за най-разпространените в България системи за широкоформатен печат – Hewlett-Packard DesignJet. Така че ако вече имате инсталиран драйвер за някой от моделите на HP DesignJet не се колебайте да използвате него!

Ако все пак Ви се наложи да инсталирате драйвер за HP, можете да направите това за не повече от 5 минути използвайки Plotter Manager в AutoCAD.

Ето как става това:

 1. От меню File на AutoCAD изберете команда Plotter Manager
 2. Посочете Add-A-Plotter Wizard и:
  • прозорец 1: Introduction page – натиснете Next;
  • прозорец 2: Begin – отново Next;
  • прозорец 3: Plotter Model – изберете Hewlett-Packard в графата за производители и драйвер за някой от следните модели в съседната графа – DesignJet 430 C4714A, DesignJet 450C C4716A, DesignJet 650C C2859A (препоръчваме тези драйвери най-вече заради пълните възможности за задаване на размер хартия). Натиснете Next (възможно е, след като маркирате Next, да се появи прозорец с инструкции – в такъв случай посочете Continue);
  • прозорец 4: Import Pcp or Pc2 – Next;
  • прозорец 5: Ports – трябва да се отметне Plot to file след което – Next;
  • прозорец 6: Plotter name – при желание може да се промени името под което ще задавате драйвера в AutoCAD – Next;
  • прозорец 7: Finish – Finish.
 3. Вече имате инсталиран съвместим с нашите машини драйвер!

Как да направя плот (PLT) файл?

Преди да започнете конвертирането на избран файл от DWG в PLT формат, проверете дали имате инсталиран драйвер за някой от плотерите HP DesignJet. Ако нямате драйвер за DesignJet, за не повече от 5 минути може да си инсталирате такъв използвайки командата Plotter Manager в AutoCAD. Тук ще намерите упътване как да направите това.

Конфигуриране на плот файл в лесни стъпки:

 1. От менюто File на AutoCAD изберете команда Plot.
 2. След отваряне на прозореца Plot, трябва да направите следните настройки и промени в подменютата Plot Device и Plot Settings.
  1. в полето Plotter Configuration задавате драйвер за HP DesignJet;
  2. в полето Plot Style Table избирате настройка за цветовете и съответните им дебелини (None – за цветен плот файл, Monochrome.ctb – за черно-бял);
  3. маркирайте отметката Plot to file, в случай че това не е направено автоматично;
  4. от File name и Path може да промените името и директорията, в която ще бъде запазен файлът.
  1. в Paper Size задавате размер на листа. Ако чертежът е по-голям от възможните стандартни формати, може да зададете клиентски параметри на листа, използвайки Custom Paper Size в Properties на драйвера за HP DesignJet в подменю Plot Device;
  2. в Plot Scale посочвате мащаб;
  3. отметнете Plot with plot Styles в Plot Model ако това не е направено.
 3. В подменю Plot Device:

  В подменю Plot Settings:

 4. След като приключите с тези настройки, натиснете бутона Window и ще може да заградите желания за разпечатване обект. Това става с натискане на левия бутон на мишката последователно в два противоположни края на чертежа.
 5. Прозорецът Plot се появява отново и с Full Preview може да проверите дали чертежът отговаря на Вашите изисквания (възможните грешки обикновено са свързани с неправилно зададен мащаб или зададен по-малък от необходимото лист).
 6. Ако всичко е наред – натиснете OK.
Две основни предпоставки за безпроблемно изпълнение на Вашите поръчки.

1. Файлов формат
За да бъдат идентифицирани успешно от нашия софтуер, изпратените от Вас документи трябва да са с plt, pdf или tif разширения.
Нямаме възможност за разпечатване на файлове в DWG или DXF формати.

 • aко преди не сте конфигурирали плот (.plt) файл, тук ще намерите упътване как да направите това;
 • в случай, че не сте сигурни дали използвате подходящ драйвер при конвертирането от DWG в PLT формат – погледнете тук.

2. Архивирайте!
Преноса на информация в интернет крие своите малки рискове. За да ги избегнете, при всяко изпращане на поръчка архивирайте прикачените файлове.

[нагоре]
Драйвери и инсталиране

Един от най-често задаваните въпроси от нашите клиенти е свързан с това какъв драйвер да използват при направата на своите плот файлове.
Оборудването с което разполагаме е напълно съвместимо с драйверите за най-разпространените в България системи за широкоформатен печат – Hewlett-Packard DesignJet. Така че ако вече имате инсталиран драйвер за някой от моделите на HP DesignJet не се колебайте да използвате него!

Ако все пак Ви се наложи да инсталирате драйвер за HP, можете да направите това за не повече от 5 минути използвайки Plotter Manager в AutoCAD.

Ето как става това:

 1. От меню File на AutoCAD изберете команда Plotter Manager
 2. Посочете Add-A-Plotter Wizard и:
  • прозорец 1: Introduction page – натиснете Next;
  • прозорец 2: Begin – отново Next;
  • прозорец 3: Plotter Model – изберете Hewlett-Packard в графата за производители и драйвер за някой от следните модели в съседната графа – DesignJet 430 C4714A, DesignJet 450C C4716A, DesignJet 650C C2859A (препоръчваме тези драйвери най-вече заради пълните възможности за задаване на размер хартия). Натиснете Next (възможно е след като маркирате Next, да се появи прозорец с инструкции – в такъв случай посочете Continue);
  • прозорец 4: Import Pcp or Pc2 – Next;
  • прозорец 5: Ports – трябва да се отметне Plot to file след което – Next;
  • прозорец 6: Plotter name – при желание може да се промени името под което ще задавате драйвера в AutoCAD – Next;
  • прозорец 7: Finish – Finish.
 3. Вече имате инсталиран съвместим с нашите машини драйвер!
[нагоре]
Как да направя плот (PLT) файл?

Преди да започнете конвертирането на избран файл от DWG в PLT формат, проверете дали имате инсталиран драйвер за някой от плотерите HP DesignJet. Ако нямате драйвер за DesignJet, за не повече от 5 минути може да си инсталирате такъв използвайки командата Plotter Manager в AutoCAD. Тук ще намерите упътване как да направите това.

Конфигуриране на плот файл в лесни стъпки:

 1. От менюто File на AutoCAD изберете команда Plot.
 2. След отваряне на прозореца Plot, трябва да направите следните настройки и промени в подменютата Plot Device и Plot Settings.
  1. в полето Plotter Configuration задавате драйвер за HP DesignJet;
  2. на мястото на None в полето Plot Style Table изберете monochrome.ctb;
  3. маркирайте отметката Plot to file в случай, че това не е направено автоматично;
  4. от File name и Path може да промените името и директорията, в която ще бъде запазен файла.
  1. в Paper Size задавате размер на листа. Ако чертежа е по-голям от възможните стандартни формати, може да зададете клиентски параметри на листа използвайки Custom Paper Size в Properties на драйвера за HP DesignJet в подменю Plot Device;
  2. в Plot Scale посочвате мащаб;
  3. отметнете Plot with plot Styles в Plot Model ако това не е направено.
 3. В подменю Plot Device:

  В подменю Plot Settings:

 4. След като приключите с тези настройки натиснете бутона Window и ще може да заградите желания за разпечатване обект. Това става с натискане на левия бутон на мишката последователно в два противоположни края на чертежа.
 5. Прозореца Plot се появява отново и с Full Preview може да проверите дали чертежа отговаря на Вашите изисквания. (възможните грешки обикновено са свързани с неправилно зададен мащаб или зададен по-малък от необходимото лист).
 6. Ако всичко е наред – натиснете OK.